Galerie pracovišť workflow engine Orgnes

Na této stránce jsou vidět příklady možných zobrazení pracoviště workflow engine Orgnes z různých realizovaných řešení v členění pro uživatele, business administrátora a vývojáře, který může aplikaci jakkoliv měnit nebo vyvinout zcela novou.

Nastavení proměnných služební cesty
Nastavení proměnných služební cesty
Nastavení provádí role účetní jednorázově....
Vytvoření skladu
Vytvoření skladu
Vytvoření nového skladu. Určení role skladu....
Sklad - generování skladových pozic
Sklad - generování skladových pozic
Nastavení skladu. Generování skladových pozic. K dispozici j...
Vytvoření nového uživatele
Vytvoření nového uživatele
Vytvoření nového příspěvku typ Osoba z galerie Nový příspěve...
Nový uživatel - základní údaje
Nový uživatel - základní údaje
Základní údaje nového uživatele. Kolonka na fotografii umožň...
Uživatel - přídělení rolí
Uživatel - přídělení rolí
Přidělení rolí uživateli. Jestliže má být přidělení dočasné,...