Publikováno 7.10.2015

Služební cesty

Jedná se o jeden z pracovních postupů modulu Firemní operativa.

VYZKOUŠEJTE
Pracovní postup můžete ihned vyzkoušet. Návod k vyzkoušení je k dispozici zde.

Tento pracovní postup umožňuje:

 • Vytvořit žádanku zahraniční či tuzemské služební cesty
 • Žádanku předložit ke schválení nadřízeným
 • Založit údaje o skutečné délce trvání cesty
 • Zapsat hrazenou stravu
 • Založit údaje jednotlivých výdajů
 • Spočítat výši stravného a kapesného
 • Spočítat výslednou bilanci
 • Schválit proplacení výdajů dle výsledné bilance nadřízeným pracovníkem a následně i rolí Účetní

Hlavní předností řešení je to, že se jedná o nastavení obecného workflow engine Orgnes. Díky tomu je řešení možné jakkoliv změnit za běhu. Tuto změnu může provádět zákazník samostatně nebo tyto změny můžeme provést my. Jedná se například o:

 • Přidání role, která ma na starosti objednávání letetenek a hotelů.
 • Přidání dalších schvalovatelů pro nákladné služební cesty.
 • Přizpůsobení tiskové sestavy.
 • Přidání dalších formulářů pro evidenci aktivit prováděných na služební cestě.
 • Nastavení exportů účetních údajů tak, aby byl systém automaticky napojen na podnikový účetní systém.
 • Nastavení importů údajů uživatelů z podnikového hlavního IS.

Program obsahuje celou řadu číselníků. Některé aktualizujeme v rámci podpory, jiné si uživatelé aktualizují samostatně:

 • číselník zemí
 • číselník měn
 • číselník sazeb stravného
 • číselník obchodních jednotek
 • číselník typů výdajů
 • číselník nákladových středisek
 • číselník zaměstnanců
 • číselník konstant (opotřebení vozu, procento kapesného ze stravného, ...)

Pracovní postup můžete ihned vyzkoušet. Návod k vyzkoušení je k dispozici zde.

comments powered by Disqus