This section is currently under maintenance. Please check back at a later time. We appreciate your patience and apologize for any inconvenience

Publikováno 15. 12. 2015

Workflow engine Orgnes ve zkratce

Buďte produktivní. Ve workfow engine Orgnes řídíte všechny aspekty systému vy!

Obsah:

Získání přehledu

Každý uživatel workflow engine Orgnes dostane informační pracoviště. To, s jakými daty informační pracoviště umožňuje pracovat, je dáno analýzou. Informační pracoviště může vypadat například takto:

Pracoviště úkoly


Informační pracoviště je podobné tomu, co uživatelé mohou znát například z programu MS Outlook.

Vlevo jsou složky. Složky jsou dvojího typu:

 • Složky hledající příspěvky, kde má uživatel nějakým způsobem přidělený úkol.
 • Složky hledající příspěvky, aby uživatel mohl snadno zjistit vše, co potřebuje pro nejkvalitnější rozhodování při práci.

Úkoly mohou být přiděleny trojím způsobem:

 • červeně – úkoly přímo pro daného uživatele
 • modře – skupinový úkol. Může provést kdokoli, kdo je nalezen dotazem, definujícím skupinu.
 • zeleně – úkol přidělený díky zástupu. Jestliže aktuální uživatel zastupuje v nějaké oblasti jiného uživatele, jsou mu přidělovány v této oblasti úkoly zastupovaného.

Složky jsou přidělovány konkrétním uživatelům pomocí jejich rolí a členství v týmech.

U složek hledajících úkoly jsou čísla, která mají tento význam:

 • Celkový počet příspěvků
 • Počet nepřečtených příspěvků
 • Počet příspěvků s úkolem

Díky tomu uživatel ihned po spuštění má přehled o tom, kolik a jaké práce ho čeká.

Analýza obsahu složek

Složky je možné publikovat jako:

 • Tabulku zobrazující potřebné sloupce vhodně setříděnou. Může obsahovat sloupce, jejichž hodnota se vypočítává. Může rozdělovat řádky do skupin a provádět výpočty pro tyto skupiny řádků.
 • Pomocí hierarchické tabulky.
 • Pomocí kalendáře.
 • Pomocí grafu.
Pracoviště řazení příspěvků

Práce s příspěvkem

Konkrétní příspěvek je možné otevřít dvojklikem. V takovém případě se otevírá na implicitním formuláři nebo na tom formuláři, kde má aktuální uživatel předepsán předpisem pracovního postupu úkol.

Stav pracovního postupu je možné zobrazit takto:

Příspěvek detail


Formulářů může být u příspěvku více. Formuláře mohou obsahovat tabulky, pracovat s daty všemi způsoby, které vás napadnou.

Přizpůsobitelnost

Všechno, co vytváří informační pracoviště, je definovatelné.

Jestliže uživatel má dostatek práv, může si otevřít předpis příspěvku, tzv. šablonu a ihned provádět změny nastavení.

Šablona - změny nastavení