Publikováno 19.12.2015

Řízení projektů

Nástroj na řízení technických, organizačních a finančních aspektů libovolných projektů. Umožňuje všem zúčastněným stranám pracovat na přípravě, provádění a vyhodnocování projektů souběžně a koordinovaně. Vhodné pro řízení projektů v multiprojektovém prostředí.

Proč koupit?

Příprava a schvalování projektové dokumentace

Sdílené vytváření a centrální správa projektové dokumentace, průběžné verzování. Schvalování finálních verzí, řízené změny dokumentace za běhu projektu. Tvorba a distribuce výstupní a provozní dokumentace. Fulltextové vyhledávání.

Rozdělení projektových úkolů

Ucelená podpora organizační fáze projektu. Definice dílčích projektových zodpovědností a jejich sousledností. Definice klíčových parametrů projektového výstupu. Průběžné zapracovávání zkušeností z jiných projektů.

Kontrola plnění projektových úkolů

Ucelená podpora prováděcí fáze projektu. Přehledná kontrola stavu projektu a jeho dílčích fází. Emailové notifikace při dokončení podmiňujících úkolů a v případě prodlení.

Komunikace se subdodavateli

Možnost kontroly práce subdodavatelů - snadno, bezpečně, řízeně. Dokumentovaná výměna informací, zápisy z jednání. Akceptační a reklamační agenda.

Kontrola čerpání projektového rozpočtu

Přehledná a jednoduchá evidence rozpočtových kapitol projektu. Sledování výdajů v čase. Schvalování plateb dle nastavených kompetencí a na základě realizovaných projektových plnění.

Vyhodnocování výstupů projektu

Kontrola projektových výstupů dle parametrů zadávací dokumentace. Vyhodnocování projektů na základě dodržení rozsahu, termínů a rozpočtu. Evidence nedostatků a bodů k dořešení.

Prezentace automaticky generovaných provozních informací

Využití webových služeb a univerzální importní brány k prezentaci průběžných hodnot ze systémů a zařízení, jejichž realizace byla předmětem projektu. Možnost ručního vkládání dat.

Monitoring skutečných přínosů projektu

Zpětné hodnocení výsledků realizovaných projektů v pravidelných časových intervalech. Porovnávání skutečných výsledků a plánovanými. Automatické generování a rozesílka klíčových reportů.